Strateegilise partnerluse projekt

             

Strateegilise partnerluse projekt: “Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine”

Projekti partnerid: Tallinna Ülikool

Periood: 2022-2024

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on sotsiaalvaldkonna töötajate tööalase arengu toetamine ja kvalifikatsiooni tõstmine. Projekt on suunatud sotsiaalala töötajatele, juhtidele, poliitikakujundajatele, õppejõududele, üliõpilastele. Projekt toetab eetika ja inimõiguste järgimise suurendamist igapäevapraktikas, sotsiaalala töötajate enesehoiusüsteemi loomist töökohtadel ning valdkonna maine tõstmist ühiskonnas. Projekti kaudne eesmärk on kvaliteetsemad teenused, klientide õiguste ja huvide tõhusam kaitse.

Projekti tegevuste ülevaade ja info siin

Projektijuht: Marianne-Elisabeth Agu, 53437323, eswa@eswa.ee