Sügiskooli kokkuvõte 2020

Taaskord toimus 9.-10. septembril traditsiooniline Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni sügiskool, kus osalesid sellel korral ainult ESTA liikmed, kes olid kohale tulnud erinevatest Eestimaa paikadest. Üritus toimus looduskaunis Nelijärve Puhkekeskuses.

Sügiskooli läbivaks teemaks  oli „Kus ma olen ja kuhu ma tahan jõuda – kutsetunnistus kui sotsiaalala töötaja kvaliteedimärk“.  

Päeva alustas üllatuskülaline Gaute Kivistik, kes oma humoorika esinemisega tekitas osalejates positiivse meeleolu kogu päevaks.

Sügiskoolis käsitletud teemade sissejuhatuseks tegi lühitutvustuse kutsete taotlemisest ja andmisest Sole-Riin Sepp, kes on ESTA kutseandmise koordinaator. Peale seda andis ülevaate Rain Leoma  (SA Kutsekoda) sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajadusest ja hariduspakkumisest aastal 2020 (ettekanne kättesaadav ESTA kodulehel). Positiivseid näiteid, mida kutse annab töötajale, tööandjale, kliendile ja sotsiaaltöö mainele, jagasid Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused; Jaanika Luus, MTÜ Koduhoolduskeskus Certis; Maida Michelson, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

Edasi jätkus arutelu gruppides, kus kõik osalejad said kaasa rääkida ja oma mõtteid avaldada. Arutelude kokkuvõtetest jäi kõlama see, et kutse omandamine peaks olema iga sotsiaalala töötajale auasi.

Esimese päeva mõttetöö lõpetas Tauri Tallermaa aju ja mälu teemalise ettekandega. Maailm on viimase paarikümne aasta jooksul infoga üle ujutatud ning uputus aina kasvab. Ja selle sees peab inimene kuidagi ellu jääma, tervena püsima, ning oma aju võimalikult mõistlikult kasutama.

Ürituselt ei puudunud ka lõõgastavad tegevused, nt jalutuskäik looduses või vestlusring „Positiivsed lood sotsiaaltöös“. Samuti oli kõigil võimalus tutvuda üksteisega kuulates koos head muusikat, lüües tantsu ja koos lõkke ääres aega veeta.

Teisel päeval toimus ESTA volikogu koosolek, kus ülevaate ESTA tegevustest ja hetkeolukorrast andis juhatuse esinaine Sirlis Sõmer-Kull. ESTA liikmete seas läbi viidud tagasisideküsitluse esialgseid tulemusi tutvustas juhatuse liige Kai Rannastu. (Tulemused peagi kättesaadavad ESTA kodulehel).

Kõikidel liikmetel oli võimalus kaasa rääkida ja mõelda, kuidas muuta ESTA piirkondi aktiivsemaks, millised on aktuaalsed teemad sotsiaalalal ja millele võiks edaspidi organisatsioon oma tegevustes keskenduda.

Sügiskooli lõpetas Mihkel Raud, kes rääkis kaasahaaravalt kriitikaga toime tulemisest ehk sellest, kuidas suruda endas maha hirm teiste inimeste arvamuse ees. Kui see hirm on seljatatud, on absoluutselt kõik võimalik!

Aitäh kõikidele osalejatele, esinejatele ja korraldajatele.

Kohtumiseni järgmises sügiskoolis!

Pildid sügiskoolist https://drive.google.com/drive/folders/1d8AkJV3M7WpRLgztSFHjTlZpvhPi-I43?usp=sharing

Tauri Tallermaa “Tähelepanust ja mälust” ettekanne

Rain Leoma, SA Kutsekoda “Sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajadus ja hariduspakkumine 2020“ – ettekanne