Tähtsamad muudatused 2023. aastal

Sotsiaalministeerium on teinud kokkuvõte tähtsamatest 2023. aastal jõustuvatest muudatustest oma valitsemisalas.

TOETUSED JA HÜVITISED

 • Haiguspäevade varasem hüvitamine jätkub 1.jaanuarist 30. juunini.
 • Aasta alguses tõusevad perehüvitised.
 • Alates 1. jaanuarist tõuseb töötasu alammäär 725 euroni.
 • Alates 1. jaanuarist suureneb ka suureneb töötutoetus, mille maksimumsuurus kuus võib olla kuni 327,05 eurot. Suureneb ka töövõimetustoetus.
 • Alates 1. jaanuarist tõuseb pensioni baasosa erakorraliselt 20 eurot ning vanaduspensioniikka jõudnud inimestele hakatakse arvestama eraldi maksuvaba tulu. Lisaks erakorralisele pensionitõusule jaanuaris suurenevad pensionid 1. aprilli indekseerimisega ning keskmine vanaduspension tõuseb prognoosi kohaselt täiendavalt ca 88 euro võrra, mis teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks 703 eurot.
 • Alates 1. jaanuarist jõustub uus kutsehaiguste loetelu, kuhu on lisatud psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused.
 • Uuest aastast laieneb diabeediravi kättesaadavus.
 • Alates 1. juulist muutub hooldekodu koht taskukohasemaks.
 • Alates 1. jaanuarist laieneb vaktsiinikindlustus kõigile vaktsiinidele.
 • COVID-19 vaktsiinid on tasuta kättesaadavad ka 2023. aastal.
 • Jätkuvalt saab taotleda toetust vaimse tervise teenuste pakkumiseks.

UUED JA PAREMAD TEENUSED

 • Alates 1. jaanuarist muutub töötervishoiu teenus terviklikuks.
 • Riigireformi protsessi tulemusel liiguvad 1. jaanuarist Tervise Arengu Instituudist mitmed teenused haigekassasse ja sotsiaalkindlustusametisse.
 • Alates 1. aprillist jõustub uus ohvriabi seadus, mis parandab abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele.
 • Alates 1. juulist on Eestil paindlik töötuskindlustushüvitiste süsteem, mis arvestab majanduse olukorraga.
 • Alates 1. oktoobrist muutub logopeedide, füsioterapeutide ja psühholoogide abi muutub kättesaadavamaks.
 • Erihoolekandeteenus muutub paindlikumaks, et soodustada teenuse kasutajatel lähedastega koos aja veetmist.
 • Suure hooldus- ja abivajadusega laste ning nende perede toetamine muutub omavalitsustele lihtsamaks automaatse andmevahetusega.
 • Riik hakkab tulevast aastast rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid, mis laiendavad vähiravi ja alkoholi sõltuvusravi võimalusi.

Loe lisaks siit:

https://www.sm.ee/uudised/2023-aasta-tahtsamad-muudatused-sotsiaalministeeriumi-valitsemisalas