Tartus tutvustati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) QualityRightsi metoodika kasutamise võimalusi sotsiaalteenuste parendamisel

18. jaanuaril kohtusid Tartus, heade mõtete linnas, seitse hoolekandeasutuse ja teenusejuhti koolitusseminaril “TEEKOND HEA ABINI – Maailma terviseorganisatsioon algatuse QualityRights toel“.

Osalejad, kes tulid seminarile viiest erinevast ööpäevaringselt hooldusteenust osutavast asutusest, jagasid omavahel mõtteid ja arvamusi tänasest teenuskultuurist. Üheskoos arutati väikeste, kuid oluliste muutuste loomise võimaluste üle ning õpiti kolleegide kogemustest – kuidas luua kaasavat ja väärikat teenuskultuuri. Jagatud mõtteid aitas läbi inimkeskse lähenemise ja inimõiguste prisma lahti mõtestada QualityRights õpikeskkond.

Seminari käigus katsetasid kõik osalejad interaktiivset QualityRights e-õppe keskkonda, et pärast koolitust juba iseseisvalt ja oskuslikumalt õpimooduleid läbida. Lisaks uuele oskusele, QualityRightsi keskkonna kasutamise näol, tõdesid osalejad, et koolitus tervikuna aitas täiendada nii nende teadmisi kui ka oskusi, mida nad kasutavad oma igapäevatöös. Näiteks toodi esile, et omavahelised aruelud aitasid meelde tuletada, kuidas toetada ja motiveerida oma meeskonda ning hoida nii oma hoolealuseid kui ka töötajaid. Lisaks tõdes nii mõnigi osaleja, et sai kätte vajalikud tööriistad, mis pakuvad tuge hooldusteenuse arendamisel. Koolituse mitmekesisusest tulenevalt nõustuti päeva lõpuks üksmeelselt, et koolitus tervikuna oleks kasulik igale sotsiaalvaldkonnas töötavale inimesele ja tervishoiusüsteemis töötavatele õdede ja hooldajatele.

ESTA viib läbi neli QualityRightsi metoodika koolitusseminari. Tartus toimunud seminari näol oli tegemist järjekorras teise seminariga. Esimese koolitusseminari kohta loe lisa siit.

Koolitusseminarid on seotud sotsiaalministeeriumi ja ESTA strateegilise partnerlusprojekti “Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine 2022-2024” tegevusega suunal „Inimõiguste ja eetikapõhimõtete järgimise toetamine praktikas“.