Teemapäev „Narkootikumidest tingitud kahjude vähendamise valdkonna praktikad ja võimalused koostööks“

Arthur Schopenhauer ( 1788-1860)
„Kuigi ümbrus on sama, elab igaüks meist erinevas maailmas“

9. septembril keskendusime ESTA Kesk-Eesti piirkonna teemapäeva raames sõltuvuskäitumisele. Teamsi keskkonnas arutlesime teemal „Narkootikumidest tingitud kahjude vähendamise valdkonna praktikad ja võimalused koostööks“. Kohtumise märksõnadeks olid avatud meel, aktsepteerimine ja koostöö.

Teemapäev oli avatud eelregistreerimisega kõigile huvilistele. Peamiselt esindasid osalejad sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda. Arutelu eestvedajateks olid Greete Org (OÜ ReCuro Estonia), Rita Kerdmann (Viljandi Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooni keskusest), Marju Petrov (MTÜ Convictus) ja kogemusnõustaja Margret Tänav. Kõik esinejad olid oma ala praktikud, kes igapäevaselt nõustavad ja toetavad sõltlasi ning nende lähedasi. Lisaks kuulub nende igapäevatöö hulka sõltuvuskäitumise valdkonna arendamine.

Narkosõltuvus on sageli üks põhjustest, miks inimene jõuab sotsiaaltöötaja vaatevälja. Selleks, et inimest tõhusalt aidata ja sõltuvusest vabanemise teekonnal toetada vajab sotsiaaltöötaja valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja kontakte, et luua abivajajale tugivõrgustik. Üks esinejatest, Greete Org, on öelnud järgmist:
„Ideaalmaailmas suudaksime tulemusliku ennetustöö kaudu uimastite tarvitamise ahela  katkestada enne, kui inimesel kujuneb välja sõltuvus. Kahjuks see nii ei ole. Olenemata tehtavast ennetustööst ning jagatavast infost jääb aina uusi inimesi narkootikumidest sõltuvusse ning sellest tingitult tekib kahju nii neile endile, nende lähedastele kui ka ühiskonnale. Kahjude all peame silmas tervisega seotud probleeme, üledoose ning nendest tingitud surmasid ning kuritegevuse suurenemist, millega kaasnevad sotsiaalsed kulutused. Infektsioonide ja üledooside ennetus on riigile ja ühiskonnale tunduvalt odavam, kui hilisem tegevus. Lõhutud elude ja peredega seotud emotsionaalset kahju ei olegi võimalik rahanumbrisse ümber arvutada. Sellest tulenevalt ongi oluline tegeleda lisaks ennetustööle ka kahjude vähendamisega, et päästa võimalikult palju inimesi ja tuua nad tagasi ühiskonda. Me saame pakkuda narkootikumide tarvitajatele ja nende lähedastele usalduslikku suhet, mis on positiivsete muutuste aluseks, läbi mille jagada vajaminevaid teadmisi ja kontakte“.

Tugivõrgustiku loomisele lisaks rõhutati teemapäeval, et paranemise teekonnal on sõltlase jaoks on kõige olulisem esmane kontakt ning usaldussuhte tekkimine sotsiaaltöötaja või nõustajaga. Rita Kerdmanni ja Margret Tänava sõnul on empaatiline hoiak ja mõistev suhtumine usalduse alustalaks. Sõltlane vajab koostööpartnerit, kes pakub talle tuge ning tunnustab ka tema kõige väiksemaid edusamme. Kerdmann ja Tänava lisasid, et nõustaval osapoolel on oluline mõista, et ka tagasilanguse korral vajab sõltlane kriitika asemel meeldetuletust, et teda endiselt toetatakse ning ta on teel paranemise poole.

Kokkuvõtvalt oli teemapäev kõigile osalejatele heaks võimaluseks jagada oma mõtteid ja kogemusi ning vahetada omavahel kontaktinfot, mis aitaks edaspidi vajadusel koostööd lihtsustada.

Inimeste abivajadus on alati erinev. Sõltuvuskäitumise alast nõu ja tuge pakuvad järgmised programmid ja kliinikud:

 • Programm SÜTIK pakub võimalust pöörduda tugiisiku poole, kes aitab välja selgitada, millist abi vajatakse ja koos leitakse sobiv teenuseosutaja. Tugiisikud töötavad Tallinnas, Harjumaal, Rakveres, Lääne-Virumaal, Jõhvis, Kohtla -Järvel, Narvas ja Sillamäel, ent pöörduda võivad abivajajad üle Eesti. Paljud programmis olevad tugiisikud ja nõustajad on ise endised sõltuvusainete tarvitajad ning oskavad seeläbi .
  https://www.narko.ee/siit-saad-abi/tugiisik-narkootikumide-tarvitajale-sutik-programm
 • Nõustamisprogramm VALIK keskendub inimestele, kelle igapäevast toimetulekut häirib kanepi tarvitamine. Esinejate sõnul on lõviosa narkootikumide kasutajatest alustanud just kanepi tarvitamisest.
  https://www.narko.ee/siit-saad-abi/noustamisprogramm-kanepitarvitajatele/
 • Vaimse tervise kliinik ReCuro pakub tuge nii sõltlastele kui ka nende lähedastele. Kliinikus on võimalik registreerida psühholoogi, vaimse tervise õe, sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja vastuvõtule. Lisaks pakun kliinik vastuvõttu ka veebis.
  https://recuro.ee
 • Viljandi Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooni keskuses saavad abi inimesed, kellel on sõltuvus narkootikumidest ning kes on valmis sõltuvusprobleemiga tegelema. https://www.vmh.ee/soltuvushaigete-ravi-ja-rehabilitatsioonikeskus
 • MTÜ Convictus Eesti tegeleb sõltlaste abistamisega juba aastaid. Nende esindused asuvad Tallinnas, Maardus ja Rakveres. Mobiilselt osutavad nad ka ahjude vähendamise teenust, liikudes ringi Pärnus ja Tartus. Mobiilne teenus on mõeldud neile, kellel puudub juurdepääs statsionaarsele kahjude vähendamise keskusele või kes ühel või teisel põhjusel ei soovi statsionaarsesse keskusesse minna. Mobiilset teenust pakkuva bussiga saab ühendust nii helistades kui kirjutades (+372 5988 6886,  buss@convictus.ee ). https://www.convictus.ee/est/home

Teemapäeva rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.