Teemapäev „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöö – kohaliku tasandi praktikad“

13. septembril said meie pea poolsada kogukonnaliiget kokku ESTA Lääne-Eesti piirkonna teemapäeval.

Pärnu Keskraamatukogus keskendusime oma ettekannetega Sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud tervishoiu ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojektidele – paikkondlike tervishoiu ja sotsiaalteenuste integreerimine (Viljandi haigla PAIK projekt) ja hoolduskoordinatsioonile.

Esinejad jagasid praktilisi näiteid omavalitsuste kogemustest – projektide edulugudest ja ebõnnestumistest. Ettekanded jagunesid päeva peale järgmiselt:

  • Kadri Oras (Viljandi haigla PAIK teenuse juht) – „PAIK projekt – elu peale projekti“
  • Kaja Rebane (Tori valla sotsiaalnõunik) – „Osalemise kogemus – miks ei jätka?“
  • Piret Väljaots (Tartu linnavalitsuse hoolduskoordinatsiooni juht) – „Osalemise kogemus – miks jätkame?“
  • Iris Ruut (Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist) – „Ootused koordinatsioonile“
  • Anna-Liisa Delgado (Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juht) – „Pärnu Haigla ootused ja panus valdkondade integratsioonis“
  • Anu Õun (Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist) – „Kuidas jõuda abini, mida inimene vajab? – Sotsiaalministeeriumi plaanid ja arengutegevused valdkondade lõimimisel“

Kogemusvahetusele lisaks arutlesime üheskoos, kuidas parimal viisil siduda omavahel tervishoiu- ja sotsiaalvaldkond.

Lääne-Eesti piirkond tänab Pärnu Keskraamatukogu ja kõiki osalejaid, kes sellele suurepärasele kogemuste vahetusele kaasa aitasid.

Kõik teemapäeva ettekanded on järelevaadatavad siit:
https://youtu.be/i7HdGj5XFus

Teemapäeva rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.