Toimus ESTA sügiskool 2.-3. september Nelijärvel

ESTA traditsiooniline sügiskool toimus sellel aastal 2.-3. septembrini Nelijärvel.

Sügiskool on ESTA liikmetele mõeldud iga-aastane üritus, kus arutatakse sotsiaalvaldkonna päevakorralisi teemasid, arutatakse ESTA siseteemasid ja tuntakse lihtsalt rõõmu koosolemisest ning ühtsesse sotsiaalala töötajate kogukonda kuulumisest.

Seekord oli fookus sotsiaaltööl muutuvas maailmas. Emeriitprofessor Marju Lauristin tõstatas avaettekandes küsimuse: „Kas sotsiaaltöö jääb infoühiskonnas alles?“ Kas suurandmetel põhinevate standardiseeritud automaatotsuste tekkimisel jääb alles kontakt inimesega, tema soovide ja vajaduste kuulamine. Digilahendused peaksid kergendama sotsiaaltöötaja bürokraatlikku koormust, et tal jääks aega vahetuks tööks inimesega. Muutuvas maailmas suureneb vajadus just nõustamise, suhete korraldamise, argioskuste juhendamise järele ehk vajadus sotsiaaltöö järele digiühiskonnas suureneb.

Lisaks arutati Sügiskoolis hooldustöötaja rollist, kui olulisest lülist eesliini töös, aga ka suurest tööjõupuudusest sektoris. Päeva lõpetuseks esinesid sotsiaalministeeriumist Maarja Krais-Leosk ja sotsiaalkindlustusametist Evelyn Hallika, kes vastasid küsimusele “Kuhu me liigume, millised on meie eesmärgid?”

Teisel päeva ettekandjaks oli Doktor Arkadi Popov, kes jagas põhjalikku infot COVID haigusest, COVID vastu võitlemisest ja sotsiaalala töötajate olulisest rollist inimeste laiapõhjalise vaktsineerimise toetamisel, eelkõige teavitustöös ja keerukas olukorras olevate inimeste vaktsineerimisele jõudmise toetamisel.

Arutasime ESTA 2021 tegevussuundi ning tõdesime, et ESTA on organisatsioonina muutunud tugevamaks, jõulisemaks partneriks välistele osapooltele ning aktiivsetele sotsiaalala inimestele võimaluseks oma mõtteid ja ideid teostada.

Aitäh kõigile osalejatele ja kohtumiseni järgmisel aastal.

Ettekanded:

 

Sügiskooli pildid