Toimus Ida piirkonna teemapäev „Sotsiaalala töötajate kutse olulisus ja taotlemise vajalikkus”

Ida piirkonnas toimus 19. novembril 2021 Toila SPAs sotsiaalvaldkonna jaoks tähtis teemapäev „Sotsiaalala töötajate kutse olulisus ja taotlemise vajalikkus“. Üritusel osalesid Ida-Virumaa piirkonna sotsiaalala töötajad, kelle igapäeva töös on oluline kutse vajalikkus, kes on kahelnud, kas alustada kutse taotlemise protsessiga või mitte.

Teemapäeva raames oli põhjalikult läbi arutatud sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja, lastekaitsetöötaja, tegevusjuhendaja, lapsehoidja ja tugiisiku kutse taotlemise protsess. Sellel korral olid ettekandjateks oma ala spetsialistid: Maida Michelson, Evi Kruzman, Jaanika Luus, Eva Aleksandrina-Stolbova, Aljona Kazakova, Piret Pent-Miiling, Kati Välbe.

Lisaks eelpool välja toodud teemadele rääkis Maarja Krais – Leosk Sotsiaalministeeriumist  „Miks on Eestil üldse vaja kvalifitseeritud sotsiaalvaldkonna töötajad toimivas hoolekandesüsteemis?.

Teemapäeva modereeris Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esinaine Sirlis Sõmer-Kull.

Teemapäeva saab järgi vaadata siit: https://youtu.be/72m1fFpxoWI ja ettekanded on:

Kvalifitseeritud sotsiaalvaldkonna tööjõud – toimiva hoolekandesüsteemi alus“ – Maarja Krais-Leosk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik ettekanne

Hooldustöötaja kutse – Jaanika Luus, Iru Hooldekodu

direktor, ettakanne

Lastekaitsetöötaja kutse – Aljona Kazakova – Kohtla – Järve Linnavalitsus, lastekaitsespetsialist, Eva Aleksandrina-Stolbova – Toila Vallavalitsus, laste heaolu spetsialist (viimase taotlusvooru läbinud)  ettekanne

Lapsehoidja ja tugiisiku kutse – Kati Välbe, ESTA kutse koordinaator ettekanne

Aitäh korraldajatele, esinejatele ja osalejatele!

 

Ida piirkonna teemapäeva rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest  „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.