Töötaja leidmine töötukassa kaudu

Sotsiaalvaldkonnas  võib väljakujunenud kriisi ajal tekkida kiiresti lisatööjõu vajadus nt  on suurenenud töökoormus koduteenustel või olukorras, kus hoolekandeasutus peab leidma asenduse haigestunud töötajatele. Samal ajal suureneb Eestis tööpuudes igapäevaselt, paljud ettevõtted on juba tänaseks olnud sunnitud oma töötajaid koondama. Tööotsijate arv kasvab igapäevaselt. Tööotsijate hulgas leidub kindlasti  inimesi, kes oma kogemuste, hariduse ja oskute poolest võiksid asuda tööle sotsiaalvaldkonda.

Eesti Töötukassa pakub tööandjatele erinevaid võimalusi vabade töökohtade info vahendamiseks:

  1. tööpakkumise avaldamine Töötukassa kodulehel (www.tootukassa.ee);
  2. tööpakkumise avaldamine uues ajutiste tööpakkumiste keskkonnas (toomess.ee/ajutinetookoht);
  3. kontaktide vahendamine tööandjate vahel.
  4. Tööpakkumise avaldamiseks ja sellele sobivate töötajate otsimiseks saab tööpakkumise avaldada e-töötukassas (www.tootukassa.ee). Tööpakkumise saate e-töötukassasse sisestada ise või edastage see maakondlikus osakonnas olevale tööandjate konsultandile, kontaktid käesoleva lehe lõpus.
  5. Lisaks on töötukassa loonud tööandjatele  uue võimaluse ajutiste tööpakkumiste vahendamiseks, selleks spetsiaalselt avatud keskkonnas: toomess.ee/ajutinetookoht. Lehe eesmärk on kokku viia ettevõtted, kus praegu töökäsi napib, inimestega, kes otsivad lisatöö võimalusi. Keskkonna kasutamine on nii tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.
  6. Tööjõu vahendamiseks teeb töötukassa koostööd platvormiga ShareForceOne (www.shareforceone.ee). Antud platvorm  aitab kokku viia ettevõtted, kus on tööjõudu üle, ettevõtetega, kes tööjõudu vajavad. Samuti toetatakse omalt poolt tööandjaid antud lepingutega seotud õiguslike küsimuste poole pealt. Info vahendamiseks antud portaali, võtke samuti ühendust töötukassa tööandjate konsultantidega (kontaktid lehe lõpus).

Kõigi küsimuste korral pöörduge töötukassa maakondlikes osakonnas olevate tööandjate konsultantide poole: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tooandjate-konsultantide-kontaktid.