Töötoad

1. Töötuba

“Sotsiaaltöötaja kõverpeeglis – ahastus, pettumus, viha, lootusetus, hirm”

 • Töötoa vedaja Maarja Krais-Leosk – EPIKoja tegevjuht

Töötoas räägime, kelle emotsioonid need on ja kuidas neid vähendada?

Töötoa sisustab Eesti Puuetega Inimeste Koda – vaatame,  mida abivajav inimene täna näeb ja kuidas kogeb abistavat süsteemi ja aitajat. Millised on abivajaja ootused koostööle ja väärikale, hoolivale, turvalisele sotsiaalhoolekandele?

2. Töötuba

“Muutuv töömaailm, muutuvad ootused tööle ja töökohale” 

 • Töötoa vedaja Sirlis Sõmer-Kull – Eesti Töötukassa nõukogu juhatuse liige
 • Töötoa ettekanne Kirke Altrov – Manpower
 • Panelistid: Triinu Õispuu, MTÜ Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskus; Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused, Merle Harjo Tervisekeskus Corrigo, Pille Mumm Eesti Töötukassa

Paneelarutelu sotsiaalala asutuste juhtide ja töötukassa esindajatega:  tööandja head praktikad töökohtade tutvustamisel, töötajate leidmisel ning hoidmisel, töötukassa võimalused ja ootused töötukassale.

77% tööandjatest üle maailma ütleb, et neil on väga raske leida sobivate oskuste ja omadustega töötajaid. Eestis on erinevate hinnangute alusel puudu üle 2000 sotsiaalvaldkonna töötaja.

Millised on tööturumaalima üldised trendid, millised on inimeste ootused tööle ja töökohtadele?  Millised on selles keerulises olukorras sotsiaalvaldkonna tööandjate võimalused aidata kaasa sotsiaalala ametite propageerimisele, töötajate leidmisele ja hoidmisele? Kuidas saab Töötukassa selles kõiges toeks olla?

3. Töötuba

„Mis juhtub, kui meditsiiniterminoloogia ja sotsiaalvaldkonna terminoloogia teeksid koostööd?” 

 • Töötoa vedaja Ruth Erm – TAI Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse projektijuht

Töötoas tutvustame, millega TAI-s asuv meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus tegeleb ja kellele meist kasu on. Äkki on sotsiaalvaldkonnalgi meid vaja? Meie igatahes tunneme teist küll puudust! Kahe tihedalt seotud valdkonna ühine kokkulepitud terminoloogia teenib kaht eesmärki: spetsialistide teineteisemõistmist ning patsiendi tervist ja heaolu. Arutleme selle üle, mis takistab terminoloogialast koostööd ja püüame leida lahendusi. Miks terminikomisjonid tulevad ja lähevad ning keegi neist ei tea ehk kuidas klubitegevusest kaugemale jõuda. Mida terminitöölt eeldada ja mida see pole, millised on terviseandmeid vahetavas maailmas terminoloogia ülesanded ja katsumused ning kuidas elutervelt vaielda ja jõuda kokkuleppele nii, et kokkulepped ka peaksid. Jagan häid koostöönäiteid ja mõnda puudulikku (loe: õpetlikku) puudutan ka.

4. Töötuba

“Kuidas tuleviku oskuste ja kutsete süsteem saaks toetada sotsiaalvaldkonda?”

 • Töötoa vedaja Ave Ungro – Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht
 • Töötoa kaasesineja Kati Välbe – ESTA juhatuse liige ja kutsete koordinaator, koolituskeskus Luwi juhataja

Töötoas saab lühiülevaate oskuste süsteemi hetkeseisust ja tulevikueesmärkidest, millele järgneb töötoas osalejatega arutelu sotsiaalvaldkonna oskuste ja kutsete teemal. Arutlusele tulevad näiteks järgmised küsimused: Kas oskuste ja kutsete süsteem on kooskõlas sellega, mida sotsiaalvaldkond täna tegelikult vajab? Millised on need sotsiaalvaldkonna valukohad, mis tuleks viia tulevikus oskuste ja kutsete süsteemi? Kellele ja miks me mingeid oskuseid kaardistame, kui sotsiaalvaldkonnas on tööjõupuudus ja kõik, kes on valmis tööd tegema, tuleb tööle võtta? Kas ja kuidas võiks luua hea koostöö partneritega (HTM, SoM, Töötukassa)? Kui kõik oleks võimalik, siis mida teeksime, et sotsiaalvaldkonda toetada?

5. Töötuba

“Toimiv koostöö!? Sotsiaal vs tervishoid” 

 • Töötoa vedaja Kairit Lindmäe – ESTA juhatuse esinaine
 • Töötoa kaasesinejad Kadri Oras – Viljandi Haigla osakonnajuhataja, PAIK meeskonna liige; Dr Helve Kansi – perearst; Dr Anu Reim – perearst

Töötuba toimub maailmakohviku stiilis, lauajuhtidega koostöös kaardistatakse, mida on sotsiaalvaldkonnal pakkuda ja mida vajatakse tervishoiust ja vastupidi – mida tervishoid ootab sotsiaalvaldkonnalt ja mida pakutakse ise sotsiaalvaldkonnale.

Töötoa kokkuvõtteks on olemas koostöö, head ja muutmist vajavad näited, mille tulemusena sünnivad ettepanekud tulevikuks.

6. Töötuba

„Mentorlus – inspireeriv ja toetav  koostöösuhe”  

 • Töötoa vedaja Katrin Tsuiman – ESTA Lääne piirkonna juhatuse liige, sotsiaalvaldkonna mentor ja hea hoolekande kujundaja.
 • Töötoa kaasesineja Eva Kuslap – ESTA metorlusprogrammi juht
 • Töötoa õnnestumisse panustavad teiste hulgas ka mentorlusprogrammi esimesed lõpetajad Heli Kallasmaa, Eveli Lilleoja, Pille Eevardi, Triin Voodla.

ESTA eestvedamisel on alguse saanud sotsiaalvaldkonna juhtide ja töötajate mentorlusprogramm.  Valdkonnaülene ja  töökohaväline mentorlus toetab töötajate professionaalset arengut,  ennetab läbipõlemist ja aitab tugevdada enesehoiusüsteemi.

Töötoas kuuleme lähemalt  mentorlusprogrammi senistest tegevustes. Arutame üheskoos ja aktiivselt mentorluse kasutamise võimaluste ja väljakutsete üle sotsiaalvaldkonnas laiemalt. Astume “erinevatesse kingadesse”  ja uurime, kus ja kelle king pigistab?