Tule sotsiaalvaldkonna mentorlusprogammi!

16. jaanuaril alustab Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) strateegilise partnerluse projekti raames sotsiaalvaldkonna mentorlusprogramm.

ESTA otsib kuni 15 aktiivset sotsiaalvaldkonna spetsialisti või juhti, kellel on kohaliku omavalitsuse taust. Sobival kandidaadil on töökogemus täisealiste hoolekande valdkonnas, motivatsioon ja soov ennast arendada ning valmidus pakkuda mentorina tuge nii algajale,  kogenud töötajale kui ka juhile.

Otsime nii spetsialiste kui juhte, kellel on: 

 • bakalaureusekraad sotsiaaltöös või 
 • magistrikraad, kui menteeks on juht
 • 5 aastat töökogemust vastavas sotsiaalvaldkonnas

Kasuks tuleb: 

 • sotsiaalvaldkonna kutse
 • varasem kogemus valdkonna arendustegevustes ja muutuste juhtimises
 • täiskasvanute koolitaja baaskoolituse läbimine
 • varasem mentorluse kogemus 

Kandideerimiseks esitada: 

 • CV
 • motivatsioonikiri (pikkus kuni 5600 tähemärki). Motivatsioonikirjas vastake küsimustele:
 • kuidas olen oma töövaldkonnas vilumuse saavutanud;
 • millised on minu töömetoodikad;
 • mis on minu motivatsioon mentoriks saada;
 • millised on minu varasemad kogemused mentorlusega;
 • kuidas hoian enda vaimset ja füüsilist tervist.

Motivatsioonikirjas ära tuua ka ESTA mentorlusvaldkonnad ja mentorlusteema(d), kus soovid pärast koolituse läbimist mentorlust pakkuda. 

ESTA mentorlusvaldkonnad

 • Sotsiaaltöö tööealistega
 • Sotsiaaltöö laste ja peredega
 • Sotsiaaltöö erivajadusega inimestega
 • Sotsiaaltöö eakatega
 • Sotsiaaltöö kodututega
 • Sotsiaaltöö tööotsijatega
 • Sotsiaaltöö tervishoius ja rehabilitatsioon
 • Sotsiaaltöö sõltuvushäirega inimestega
 • Sotsiaaltöö vähemuskultuuridega 
 • Sotsiaaltöö kogukonnas sh ökosotsiaaltöö
 • Sotsiaaltöö rahvusvahelise kaitse saajatega 
 • Juhtimine sotsiaalvaldkonnas
ESTA mentorlusteemad

 • karjäärialased eesmärgid ja eneseareng
 • organisatsioonisisese enesehoiusüsteemi loomine
 • juhtimiskvaliteedi edendamine
 • konkreetse olukorra lahendamine
 • parimate praktikate kogemuspõhine jagamine, võrgustiku tugevdamine 
 • tööalaste muutuste toetamine 
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 •  soovituskiri (pikkus kuni 2800 tähemärki). Soovitajaks otsene juht või valdkonnas aktiivselt töötav mentor.
 • kinnitus, et leiad endale mentee või vajad abi mentee leidmiseks. Oluline, et koolituse alguseks oleks mentee ehk juhendatav leitud. 

Dokumendid esitada hiljemalt 16. veebruariks 2023 meiliaadressile eva.kuslap@eswa.ee

Pärast dokumendivooru läbimist toimuvad veebi vahendusel vestlused ESTA mentorluse hindamiskomisjoniga. 

Koostöös Eesti Mentorite Kojaga toimub mentorlusprogrammi raames mentorite baaskoolitus.

Kuupäevad: 14. aprill, 28. aprill, 12. mai ning 25. mail 2023.  

Toimumiskoht: Tallinna Teeninduskool (https://www.teeninduskool.ee/)

Koolituse läbiviijad

Katrin Kelder, Eesti Mentorite Koja juhatuse liige

Katrin Kelder on õppinud eesti keelt ja kirjandust (MA) ning organisatsiooni käitumist Tallinna Ülikoolis. Läbinud International Supervision and Coaching Institute 2,5 aastase psühhosotsiaalse valdkonna superviisori-coachi väljaõppe. Täiendanud ennast mentorluses, coachingus, lahenduskeskses lühiteraapias ja muudatuste juhtimises.
Töökogemus hõlmab nii avalikku kui ärisektorit, täites nii spetsialisti kui juhi rolle. Viinud läbi koolituse ja coachingu programme täiskasvanutele, on aktiivselt tegev mentorina.

Katrin Maack, Eesti Mentorite Koja liige

Katrin Maack on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise eriala (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA). On rahvusvaheliselt sertifitseeritud mentor (Suurbritannia ILM) ja talle on omistatud 6. taseme täiskasvanute koolitaja kutse. Katrin tegutseb aktiivselt koolitaja ja mentorina. 

ESTA ootab mentoritelt ja menteedelt pärast mentorlusprogrammi läbimist tagasisidet, mille abil soovitakse arendada paremat sotsiaalvaldkonna mentorlussüsteemi.

Mentorlusprogrammi eesmärgiks on olla üks osa sotsiaalvaldkonna töötajate enesehoiusüsteemist, mis tagab sotsiaalvaldkonnas parema teenuste kvaliteedi ja valdkonna jätkusuutliku arengu.

Mentorlus on mentori ja töötaja ehk mentee vaheline vabatahtlik vastastikune usalduslik ja avatud koostöösuhe, mille raames on võimalik arutada mentorlusvaldkonnas mentorlusteemadega seonduvaid küsimusi fokusseeritumalt. 

NB! Kui oled juba sotsiaalvaldkonna mentor, siis peatselt on ka sulle ESTA poolt olulist infot tulemas!

Eva Kuslap
ESTA mentorluse projektijuht
53 445 122, eva.kuslap@eswa.ee