Tule täida kommunikatsiooni rahulolu küsimustikku!

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni üheks põhisuunaks põhikirja alusel on sotsiaaltööalase informatsiooni kogumine ja levitamine ning sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö korraldusega seotud probleemide teadvustamine avalikkusele. Selleks, et ESTA juhatus oskaks paremini suunata ja planeerida ESTA sise- ja väliskommunikatsiooni ning mainekujundust, palume sul vastata lühikesele küsimustikule.

Küsimustiku täitmine võtab aega ca 10–15 minutit. Iga vastus loeb ja on edasise planeerimise tegemisel ääretult suure väärtusega.

Küsimustikku saab täitsa järgmisel lingil

https://www.connect.ee/uuring/464807796/

Oleme siiralt tänulikud, kui leiad aega küsimustikule vastamiseks.