Sotsiaalala töötajate tunnustamine

Sotsiaalala töötajate tunnustamine

Tunnustatud töötajad

2020

Tiina Kivirüüt – SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöö sepetsialist

2019

Vahur Keldrima – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja

2018

Riho Rahuoja – Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse juhataja, varem pikaaegne sotsiaalministeeriumi asekantsler

2017

Epp Klooster – Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, teenekas sotsiaalteenuste arendaja Pärnumaal

2016

Irina Kalde – pikaaegane Tallinna Tugikeskus Juks direktor

2015

Marje Paljak – pikaaegane Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

2014

Liida Kaare – pikaaegne Kaarma Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

2013

Lea Tuulik – pikaaegne Saare Maavalitsuse nõunik ja sotsiaalvaldkonna arendaja Saaremaal, pensionil alates 11.01.2013.

Marianne Hermann – Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö spetsialist, pikaaegne sotsiaaltöö arendaja ja mitme hoolekandeasutuse käivitaja Võrumaal.

2012

Milvi Kundrats – AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodu Tegevusjuhendaja, psüühilise erivajadusega inimeste teenuste arendaja, pikaaegne hooldekodu arst, juhtaja ja päevakeskuse juhataja

Elle Ott – SA Aarike Hooldekeskus juhataja, pikaaegne hooldekodu juhataja ja hoolekandeasutuste juhtide kutse arendaja

Valter Parve – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö lektor, sotsiaaltöö teoreetik ja praktik, Eesti esimese laste varjupaiga ja kasuperede agentuuri looja

Tiiu Reek – Tartu Väikelastekodu Käopesa direktor, väikelastekodu ülesehitaja ja pikaaegne juhaja, laste tervise eest hoolitseja

2011

Taimi Tulva – Tallinna Ülikoooli Sotsiaaltöö Instituudi professor, sotsiaaltöö teadlane ja õppejõud

2010

Mare Käpp – Kehtna Vallavalitsuse sotsiaalnõunik, Kehtna valla sotsiaalhoolekande rajaja, valla hoolekandeasutuste looja, valla a/ü usaldusisik ja ROTALi volikogu asendusliige.

2009

Pille Vaiksaar – Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskuse juhataja, pikaaegne Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Juhtide Ühenduse juhatuse esimees, Viljandi maakonna laste institutsionaalse hoolekande arendaja

2008

Siiri Hanson – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse peaspetsialist, pikaaegne Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö osakonna juhataja, taasiseseisvunud Eestis sotsiaaltöö koolitusele aluse panija.

Kersti Põldemaa – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor, pikaaegne erivajadustega lastega töötaja ja hoolekandealaste täiendkoolituste korraldaja, tunnustatud hoolekandeasutuse juht.

Valter Koppel – MTÜ Paunküla Hooldekodu juhatuse liige, pikaaegne Paunküla Hooldekodu juhataja ning eakatele ja psüühikahäiretega inimestele pakutavate teenuste arendaja.

Vello Vengerfeldt – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhataja, pikaaegne erihoolduse valdkonna töötaja, psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni eriala arendaja.

2020

Tiina Kivirüüt – SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöö sepetsialist

2019

Vahur Keldrima – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja

2018

Riho Rahuoja – Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse juhataja, varem pikaaegne sotsiaalministeeriumi asekantsler

2017

Epp Klooster – Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, teenekas sotsiaalteenuste arendaja Pärnumaal

2016

Irina Kalde – pikaaegane Tallinna Tugikeskus Juks direktor

2015

Marje Paljak – pikaaegane Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

2014

Liida Kaare – pikaaegne Kaarma Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

2013

Lea Tuulik – pikaaegne Saare Maavalitsuse nõunik ja sotsiaalvaldkonna arendaja Saaremaal, pensionil alates 11.01.2013.

Marianne Hermann – Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö spetsialist, pikaaegne sotsiaaltöö arendaja ja mitme hoolekandeasutuse käivitaja Võrumaal.

2012

Milvi Kundrats – AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodu Tegevusjuhendaja, psüühilise erivajadusega inimeste teenuste arendaja, pikaaegne hooldekodu arst, juhtaja ja päevakeskuse juhataja

Elle Ott – SA Aarike Hooldekeskus juhataja, pikaaegne hooldekodu juhataja ja hoolekandeasutuste juhtide kutse arendaja

Valter Parve – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö lektor, sotsiaaltöö teoreetik ja praktik, Eesti esimese laste varjupaiga ja kasuperede agentuuri looja

Tiiu Reek – Tartu Väikelastekodu Käopesa direktor, väikelastekodu ülesehitaja ja pikaaegne juhaja, laste tervise eest hoolitseja

2011

Taimi Tulva – Tallinna Ülikoooli Sotsiaaltöö Instituudi professor, sotsiaaltöö teadlane ja õppejõud

2010

Mare Käpp – Kehtna Vallavalitsuse sotsiaalnõunik, Kehtna valla sotsiaalhoolekande rajaja, valla hoolekandeasutuste looja, valla a/ü usaldusisik ja ROTALi volikogu asendusliige.

2009

Pille Vaiksaar – Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskuse juhataja, pikaaegne Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Juhtide Ühenduse juhatuse esimees, Viljandi maakonna laste institutsionaalse hoolekande arendaja

2008

Siiri Hanson – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse peaspetsialist, pikaaegne Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö osakonna juhataja, taasiseseisvunud Eestis sotsiaaltöö koolitusele aluse panija.

Kersti Põldemaa – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor, pikaaegne erivajadustega lastega töötaja ja hoolekandealaste täiendkoolituste korraldaja, tunnustatud hoolekandeasutuse juht.

Valter Koppel – MTÜ Paunküla Hooldekodu juhatuse liige, pikaaegne Paunküla Hooldekodu juhataja ning eakatele ja psüühikahäiretega inimestele pakutavate teenuste arendaja.

Vello Vengerfeldt – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhataja, pikaaegne erihoolduse valdkonna töötaja, psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni eriala arendaja.

Aasta hoolekande juht 2019

Tatjana Stolfat – Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja

Aasta hoolekande juht 2018

Merike Maido – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

Aasta hoolekandeasutuse juht 2017

Indrek Sooniste – Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2016

Merike Siht – Avitar Viiratsi Hoolekandekeskuse  juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2015

Rünno Lass – Sihtasutus Koeru Hooldekeskus juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2014

Anne-Ly Pedaja – Rapla Hooldekeskuse juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2013

Marika Aus – Keila SOS Noortekodu juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2012

Anu Kallas – Kuressaare Haigla SA Hooldekodu juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2011

Mart-Peeter Erss – Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2010

Angelika Armolik – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse eakate hooldusosakonna juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2009

Triin Vana – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

Aasta hoolekandeasutuse juht 2008

Riina Sippol – Keila Sotsiaalkeskuse juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2007

Kersti Põldemaa – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor

Erki Korp – Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja

2019

Pirkko Runnel Tallinna Laste Turvakeskuse arendus- ja ennetustöö koordinaator

2018

Tarmo Kurves – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist

2019

Väino Maasalu – Kohila Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

2018

Mari-Liis Veski – SA Pärnu Haigla sotsiaaltöötaja

2017

Marina Runno – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist

2016

Lilia Kidelman – Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna juhataja asetäitja

2015

Ann Vahtramäe – Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

2014

Viktoria Žitkova – OÜ Corrigo Jõhvi noorukite ravi – ja rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötaja

2013

Aita Brandt-Kure – Lääne-Tallinna Keskhaigla sotsiaaltöötaja

2012

Margit Kirja – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kogukonna teenuste juht

2011

Sirje Salura – Tapa Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

2010

Tatjana Olesk – Kohtla Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2009

Margit Pajo – Viljandi Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

2008

Marianne Hermann – Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö peaspetsialist

2007

Talvi Aruaas – Kiili Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

Maire Grosmann – Rõuge Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

2019

Aljona Kazakova – Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja

2018

Ene Ellik – Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja

Janne Sutting – Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja

2017

Elve Rozenkron – Saaremaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

2016

Aasa Rohtla – Haabersti Linnaosa Valitsuse lastekaitse peaspetsialist

2015

Aili Lillemaa – Maardu Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

2014

Margit Väikmeri – Jõelähtme Vallavalitsuse lastekaitse- ja noorsootöö vanemspetsialist

Aasta hooldustöötaja 2019

Tea Kütt – Jõgeva Vallavalitsus piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2018

Eve Ruusmann – Saarde Vallavalitsuse hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2017

Rita Kuul – Iru Hooldekodu vanemhooldaja

Aasta hooldustöötaja 2016

Lea Tiirik – Päevakeskus Kalda hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2015

Tiiu Maasing – Päevakeskus Kalda hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2014

Milvi Punt – Paljassaare Sotsiaalmaja hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2013

Maire Tobre – Jõgeva Vallavalitsuse piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2012

Pille Kasatkin – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaalhooldaja

Aasta hooldustöötaja 2011

Tõnu Muldma – Vinni Vallavalitsuse hooldustöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2010

Ann-Leena Mitt – Nõmme Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2009

Urve Lehe – Mustamäe Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2008

Mati Jürman – Lihula Vallavalitsuse hoolekandetöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2007

Juta Kadajane – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse hooldaja

Aime Merilo – Tartu Päevakeskus Kalda hooldustöötaja

2019

Kristiina Kivest – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse vanemtegevusjuhendaja

2018

Annely Perejainen – Sihtasutus Koeru Hooldekeskus vanemtegevusjuhendaja

2017

Ulvi Valde – Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevusjuhendaja

2016

Kaja Traks – MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuse tegevusjuhendaja

2015

Helju Paas – MTÜ Avinurme Sotsiaaal- ja Turvakeskuse koordinaator-tegevusjuhendaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2019

Marina Sepp – Mäekodu asenduskodu kasvataja, Tervise Arengu Istituudis kasvatusalatöötajate ettevalmistuse ja täiendkoolituse koolitusgrupis koolitaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2017

Dagmar Kutsar – Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2016

Kai Rannastu – Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse juhtõpetaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2015

Pille Kriisa – Kriisa koolitused OÜ koolitaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2014

Tiia Tamm – Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži lepinguline õppejõud

Parim sotsiaalvaldkonna koolitaja 2012

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar

Parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2019

Kaia Tähe – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2017

Karin Jürgens-Rampe – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaaltöötaja

Parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2016

Heli Kallasmaa – Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse juhataja

Parim sotsiaaltöö praktikaasutus 2013

MTÜ Kirilill

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner 2019

Marju Metsaots – Päästeamet Läänepäästekeskus

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner 2018

Arno Kits – Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2017

Elli Kahar – OÜ Elli Kahar perearst

Marju Jallai – OÜ Marju Jallai perearst

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2016

Jekaterina Paškevitš – Politsei- ja piirivalveameti Kesklinna politseijaoskonna üleminspektor ja piirkonnapolitseinik

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2015

Endel Pärn – FIE, transporditeenuse osutaja

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2014

Merle Vatter – Tõrva Politseimaja politsei vanemspetsialist ja Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni sekretär

2019

Dagmar Narusson – Tartu Ülikooli lektor

2018

Tuuli-Brit Vaga – Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultant

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2019

Kadri Kuulpak – Ajaleht Postimees, uuriv toimetus,  reporter

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2017

Anne Raiste – Eesti Ringhäälingu ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2016

Rain Kooli – Eesti Ringhäälingu ajakirjanik, saatejuht, arvamustoimetaja

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2014

Anneli Ammas – Postimehe ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2011

Anne Lill – saatesarja Puutepunkt autor ja toimetaja, ajakirja Puuepunktid toimetaja

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2010

Madis Jürgen – Eesti Ekspressi ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2019

Kadri Kuulpak – Ajaleht Postimees, uuriv toimetus, reporter

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2009

Kadri Ibrus – Eesti Päevalehe ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2008

Rein Sikk – Eesti Päevalehe ajakirjanik

ESTA Elutöö tegija 2019

Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, teenuste juht

2018

Anneli Tõru – Sotsiaalkindlustusameti juhtumikonsultant

2013

Koidu Saia – Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi sotsiaaltöö lektor, ESTA Põhja-Eesti piirkonna juhatuse liige

2012

Marju Selg – ESTA eetikakomitee ja terminoloogikomisjoni liige, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi assistent

2011

Hannes Vetik – ESTA Põhja-Eestoi piirkondliku ühenduse juhatuse esimees, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Mahtra üksuse juht

2010

Hille Velli-Vällik – ESTA tegevjuht 2010, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Paljassaare üksuse juht

2009

Regina Lind – ESTA Põhja-Eesti piirkonna liige, ajakirja Sotsiaaltöö toimetaja

2008

Astrid Ojasoon – ESTA tegevjuht 01.04.2008-31.03.2009
Helen Peeker – ESTA eestseisuse liige, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktori asetäitja

Tunnustusüritus 2020

2020. aastal toimus sotsiaalala töötajate tunnustamine virtuaalselt.

Youtube link järele vaatamiseks siin

Tunnustusürituste galerii