Uurimisteemad sotsiaaltöö üliõpilastele

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon koondas kohalike omavalitsuste ja hoolekandeasutuste ettepanekud sotsiaaltöö alaste uurimistööde läbiviimiseks ja edastas need sotsiaaltöö õppejõududele. Uuringuteemade koondamise ja üliõpilastele edastamise eesmärk on see, et uurimistööd lähtuksid konkreetsetest vajadustest hoolekandeteenuste arendamisel. Kõige rohkem esitasid teemasid Tartu Linnavalituse sotsiaaltöötajad. Suur tänu kõikidele, kes üleskutsele vastasid!

Koondis on nimetatud uurimisteemad, mõned täpsustavad uurimisküsimused ning ka uurimisteemade esitajad ja kontaktisikud, kellelt üliõpilased võivad täiendavat infot küsida.

Uurimisteemad sotsiaaltöö üliõpilastele