Uus kommunikatsioonispetsialist alustas tööd

18. septembrist alustas ESTA kommunikatsioonispetsialistina tööd Maris Praats. Maris on teadmisi omandanud nii sisejulgeolekust kui ka kogukondade arendamist. Ta on läbinud mitmeid praktikaid kommunikatsiooni ja ajakirjanduse valdkonnas ning panustanud vabatahtlikuna peamiselt noorsootöös. Varasem erialane töökogemus pärineb tal avalikust sektorist.

Marise ülesandeks ESTAs on sise- ja väliskommunikatsioonistrateegia loomine ning selle elluviimise juhtimine. Enda tegevustest, vahvatest uudistest ning muust kajastamist väärivast infost saab teatada e-posti aadressil komm@eswa.ee või telefonil 53014900.