Veebiseminar “Kogukonna teemapäev”

VEEBISEMINAR

„KOGUKONNA TEEMAPÄEV

16. mail 2022. aastal, kell 13.00 – 17.00


Seminar jätkab 2021.aasta sügisel Taastumise konverentsiga alguse saanud taastumise mõtteviisi ja

praktikate tugevdamist Eestis.

 Teemapäeval toimuvad miniloengud, heade praktikate tutvustamine ja arutelud veebitubades.

Uurime taastumise võimalikkust kogukondades ning tutvume põnevate ja inspireerivate kogukonna algatustega meil ja mujal.


Teemapäeva I osa:

Miniloeng „Kogukond kui taastumise ja heaolu saavutamise paik“ prof Jean Pierre Wilken Hollandist.

Head praktikad: mixed housing (uut tüüpi elamud) ja näited kogukonnatööst Tukkie Tuk´lt.

Teemapäeva II osa:

Miniloeng „Kogukonnas peituvate võimaluste märkamine“ Dagmar Narusson Tartu Ülikoolist.

Head praktikad: taastujate kogukonna tegevused ja pärlid Eesti kogukondadest.


Veebiseminarile on oodatud nii vaimse tervise raskustest taastujad ja nende lähedased, kogukondade liikmed, organisatsioonide, ühenduste ja seltside esindajad, kui ka valdkonna praktikud (sh sotsiaaltöötajad, vaimse tervise valdkonna spetsialistid, rehabilitatsiooni- ja erihoolekande teenuste osutajad, juhtumikorraldajad, teenuste konsultandid). Samuti ootame sotsiaalteadusi õppivaid noori ja sotsiaalsete ettevõtete esindajaid, tööandjaid ning kogukonnapõhiste teenuste arendajaid.


Teemapäev on tasuta.

Teemapäeva rahastab Sotsiaalministeerium

Teemapäevale registreerimine siin ja tähtaeg 10. mai 2022.

Täpsem kava ja veebiseminaril osalemise link saadetakse registreerunutele.

Tõlge on tagatud korraldajate poolt.