Vikipeedia täienes kaasaegse sotsiaaltöö terminitega

Auhindade võitjad Simone Epro, Kairiin Nuudi ja Ave Kütt. Pildistas Ester Karm
Auhindade võitjad Simone Epro, Kairiin Nuudi ja Ave Kütt. Pildistas Ester Karm

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, ajakirja Sotsiaaltöö ja MTÜ Wikimedia Eesti koostöös toimunud talgutel said sotsiaalvaldkonna artiklid asjalikku lisa.

Äsjasel üleriigilisel sotsiaaltöö konverentsil „Sotsiaal(t)öö – kuhu ja kellega liigub?“ Tartus tehti muuhulgas kokkuvõte 10.-20. septembril 2023 toimunud sotsiaaltöö terminoloogiatalgutest. Osalejad kirjutasid Vikipeedias lahti mitmed olulised sotsiaaltöö terminid, näiteks sotsiaalpedagoogika, elatusmiinimum, hoolekandeteenus, töötuskindlustushüvitis.
Korraldajate esindajatest kokku pandud žürii hindas artiklite juures korrektset keelekasutust, väljenduse selgust, artikli vormistust, struktuuri ja allikate kasutust. Vaadati ka selgituse asjakohasust ning seda, kuivõrd artikkel annab uusi teadmisi.
Kirjutajate jaoks osutus suurimaks väljakutseks teksti selgus ja lihtsus. MTÜ Wikimedia Eesti esindaja Pille Priksi sõnul on Vikipeedia rahva entsüklopeedia ja seetõttu on oluline, et siin oleks asjadest räägitud inimkeeles. “Kantseliiti Vikipeedia ei armasta, ametikeelset teksti võime lugeda seadustest või ametlikest dokumentidest. Lihtsas keeles eneseväljendamine võib aga spetsialistidele, kes on harjunud oma valdkonnas toimetama, osutuda esialgu päris keeruliseks.” Samuti on oluline, et artikli koostamisel ei kopeeritaks tekste otse allikast, vaid need tuleks oma sõnadega ümber kirjutada.
Žürii otsusel sai esimese auhinna artikkel “Ökosotsiaaltöö”, mille koostas Kairiin Nuudi. Teise koha ning ajakirja Sotsiaaltöö eriauhinna pälvis Simone Epro kirjutatud artikkel “Sotsiaalpedagoogika” ning kolmandale kohale tuli Talvike Mändla kokku seatud artikkel “Vanemaharidus”. Mitu hoolekandeteenuste sisu avavat sissekannet koostanud Ave Kütt sai Wikipedia Eesti eriauhinna.
Vikipeedia on paljukeelne võrguentsüklopeedia, mida kõik saavad vabalt kasutada ning täiendada ja parandada. Eestikeelne Vikipeedia loodi 2002. aastal. Eestist tehakse Vikipeediasse ligikaudu 20 miljonit päringut kuus, neist 40 % eestikeelsesse Vikipeediasse.