Dokumendid

ESTA dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda organisatsiooni tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

loe edasi
Publikatsioonid

ESTA liikmete artiklid, avaldatud materjalid ja teadustööd.

loe edasi
Kutse andmine

ESTA omab sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsete kutse andja õigusi.

loe edasi
Astu ESTA liikmeks
loe edasi
Konverentsid, seminarid, koolitused
loe edasi

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon on Eesti Vabariigis sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on:

 • sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks;
 • ühenduse liikmete kutsealaste huvide esindamine ja kaitse.

Kontaktandmed

 • + 372 5130088 Sirlis Sõmer-Kull, +372 53437323 Marianne Elisabeth-Agu

Uudised ja teated

 • ESTA juhatuse ja alaliitude teine koostöökohtumine

  14.jaanuaril kohtusid teist korda ESTA juhatus ja erinevad sotsiaalala professioone esindavad või nende huvide eest seisvad organisatsioonid: Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda (ESTA liige); Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon (ESTA liige); Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts; Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liitu; Õdede Liit ja Õdede Liidu Hooldustöötajate Seltsing ;  Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ; Eesti Kogemusnõustajate Koda ja Eesti Asenduskodu Töötajate Liit.

  21/01/2021
 • Eetilisi juhiseid sotsiaaltöötajaile koroonakriisi ajaks

  Eetilisi juhiseid sotsiaaltöötajaile koroonakriisi ajaks refereerinud Marju Selg, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee liige Sotsiaaltöö eetika on üks ja ainus, kuid erakordsetes tingimustes saab tähtis tähtsusetuks ja vastupidi. Eetilised raskused tekivad, kui eri asjaosalistel (klientidel ja nende lähedastel, koostööpartneritel, järelevalveorganitel, avalikkusel) on vastuolulised huvid ja vajadused ning leida tuleb parim võimalik tasakaal halva ja hea,

  10/12/2020
 • ESTA juhatus kuulutab välja konkursi ESTA eetikakomitee liikmete leidmiseks

  ESTA juhatus kuulutab välja konkursi ESTA eetikakomitee liikmete leidmiseks ESTA eetikakomitee lähtub oma tegevustes eetikakomitee töökorrast ja teeb tihedat koostööd ESTA juhatusega. Komitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul. Kui Sa pead oluliseks, et Eestis tegutsevad sotaiaalala töötajad oleksid teadlikud eetilistest põhimõtetest, ja soovid antud teemal kaasa rääkida, siis tule ESTA

  07/12/2020
 • ESTA ja erinevate alaliitudega koostöö kohtumine

  Koostööarutelu sotsiaalvaldkonna esindusorganisatsioonidega, ESTA juhatus kohtus 25. novembril erinevate sotsiaalvaldkonna töötajaid esindavate või nende huvide eest seisvate organisatsioonidega:  Eesti Õdede Liit; Eesti Kogemusnõustajate Koda; Eesti Tegevusjuhendajate Liit; Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liit;  Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda;  Eesti Lastekaitse Liit; Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts; Asenduskodu Töötajate Liit; Eesti Lastekaitse Liit ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon. ESTA koondab väga erinevaid sotsiaalala töötajaid ning

  26/11/2020