ESTA esindajad

 • Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu – Sole-Riin Sepp
 • Sotsiaaltöötaja kutsete kutsekomisjon – Helen Peeker
 • Hooldustöötaja kutsete kutsekomisjon – Iris Meristo
 • Tegevusjuhendaja kutsete kutsekomisjon – Merike Merirand
 • Lapsehoidja kutsete kutsekomisjon – Sole-Riin Sepp
 • EAPN Eesti MTÜ (EAPN – European Anti Poverty Network) – Mart-Peeter Erss
 • Eesti Koostöö Kogu – Hannes Vetik
 • Vanemaealiste poliitika komisjon – Jaanika Luus
 • Pikaajalise hoolduse nõuandev kogu – Jaanika Luus
 • Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023 juhtkomitee – Eike Käsi
 • Tervise Arengu Instituudi koolitusnõukogu – Eike Käsi
 • HIV ravijuhendi väljatöötamise töörühm – Ene Edur
 • Laste tervisekontrolli juhendi töörühm – Sole-Riin Sepp
 • Taastusravi ja rehabilitatsiooni auditi töörühm – Reet Lass
 • InterRAI kontakthindamise võimaluse loomise töörühm – Ingrid Tamming