Tegevusjuhendaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Janika Pael (kutsekomisjoni esimees) – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Liina Lanno (kutsekomisjoni asesimees) – AS Hoolekandeteenused
  • Ly Mikheim – Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit
  • Merike Merirand – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Piret Pent – Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ
  • Ain Klaassen – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus

Hindamiskomisjoni koosseis

Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja-õppejõud

Urve Tõnisson – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse juhatuse liige

Irina Kalde – Tugikeskus Juks direktor

II voor 2019

  • Dokumentide vastuvõtt 02.-29.09.2019.
  • Hindamine 01.11.2019.
  • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 08.11.2019.
  • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.