Tegevusjuhendaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Janika Pael (kutsekomisjoni esimees) – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Liina Lanno (kutsekomisjoni asesimees) – AS Hoolekandeteenused
 • Ly Mikheim – Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit
 • Merike Merirand – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Piret Pent – Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ
 • Ain Klaassen – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus

Hindamiskomisjoni koosseis

Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja-õppejõud

Urve Tõnisson – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse juhatuse liige

Irina Kalde – Tugikeskus Juks direktor

I voor 2021

 • Dokumentide vastuvõtt 1.02.2021-28.02.2021
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 02.04.2021
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 12.04.2021
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2021

 • Dokumentide vastuvõtt 6.09.2021-3.10.2021
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 05.11.2021
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 12.11.2021
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.