Komisjonid

Komisjonid

Sotsiaaltöötaja kutsete kutsekomisjon

  • Raivo Allev (kutsekomisjoni esimees) – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
  • Tõnu Poopuu – Lastekaitse Liit
  • Helen Peeker – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Kerti Kollom Seidelberg – Eesti Puuetega Inimeste Koda
  • Marju Selg – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
  • Marju Medar – Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
  • Elise Nikonov – Sotsiaalministeerium

Hooldustöötaja kutsete kutsekomisjon

  • Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees) – Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
  • Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon –
  • Jaanika Luus – Koduhoolduskeskus Certis
  • Madeann Alamets- Eesti Õdede Liit, hooldustöötajate seltsing
  • Merike Kravets – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Tiina Matsulevitš – SA Innove

Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsekomisjon

  • Janika Pael (kutsekomisjoni esimees) – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Liina Lanno (kutsekomisjoni asesimees) – AS Hoolekandeteenused
  • Ly Mikheim – Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit
  • Merike Merirand – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Piret Pent – Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ
  • Ain Klaassen – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus

Lapsehoidja kutsete kutsekomisjon

  • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
  • Hille Ilves (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Linnade Liit
  • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
  • Sole-Riin Sepp – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Janne Liidik – Alu Rahvaõpistu

Võlanõustaja kutsete kutsekomisjon

  • Tiina Larven  (kutsekomisjoni esimees) – Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
  • Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Võlanõustajate Liit
  • Inge Kool – Tartu Linnavalitsus
  • Kristiina Tuisk – Sotsiaalministeerium
  • Anne Rähn – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
  • Katri Heinjärv – Companion Koolitus

ESTA töö- ja palgatingimutse komisjon moodustati ESTA volikogu poolt 10.10.2008

Komisjonil juht hetkel puudub.

Komisjoni liikmed:

  • Rünno Lass
  • Mart-Peeter Erss
  • Eda Vesik
  • Helen Peeker
  • Astrid Ojasoon
  • Ülle Schmidt

Koosseis kinnitati ESTA üldkogu poolt 30.03.2016, volituste aeg 3 aastat.

Komisjoni liikmed:

  • Ülle Schmidt, ulles@hot.ee
  • Maire Kivimurd, maire.kivimurd@mail.ee

Varem töös olnud komisjonid

Terminoloogiakomisjon moodustati ESTA volikogu 13.03.2009 otsusega.

Komisjoni tegevus peatati ESTA volikogu 19.09.2013 otsusega.

Komisjoni liikmed:

  • Kersti Põldemaa (komisjoni esimees), kersti.podemaa@swcenter.ee
  • Anne Luik, anne@fi.tartu.ee
  • Anne Rähn, anne.rahn@ut.ee
  • Elina Kuristik, elinakuristik@hot.ee
  • Eve Lääts, eve.laats@swcenter.ee
  • Helen Peeker, helen.peeker@swcenter.ee
  • Katrin Tsuiman, katrin.tsuiman@lv.parnu.ee
  • Kristiina Salong, kristiinas@vhk.ee
  • Maiu Kauber, maiu.kauber@tps.edu.ee
  • Malle Ojamaa, malle.ojamaa@tallinnlv.ee
  • Mare Leino, eram@tlu.ee
  • Marju Medar, marju.medar@tlu.ee
  • Marju Selg, marju.selg@ut.ee
  • Piret Kuusküll, piret.kuuskull@swcenter.ee
  • Piret Purdelo-Tomingas, piret.purdelo@mail.ee
  • Raivo Allev, raivo.allev@tallinnlv.ee
  • Reet Rääk, reet.raak@tallinnlv.ee
  • Salli Põldvere, salli.poldvere@ut.ee
  • Uku Torjus, uku.torjus@sm.ee

Sotsiaaltöö koolituse ja kutsekvalifikatsiooni komisjon moodustati ESTA volikogu poolt 26.10.2004.

Komisjoni tegevus peatatud ESTA volikogu 05.03.2015 otsusega.

Komisjoni liikmed on:

  • Maiu Kauber (komisjoni juht), maiu.kauber@gmail.com
  • Anneli Eelmaa, anneli.eelmaa@koeruhk.ee
  • Olev Kaasik, olevkaasik@gmail.com
  • Maila Kroos
  • Olga Kuusalu, olga.kuusalu@mail.ee
  • Regina Lind, ajakiri@tai.ee
  • Lenne Loide, lenne@astangu.ee
  • Eve Lääts, laats.eve@gmail.com
  • Leelo Mägi-Vollmann, leelom@astangu.ee
  • Helen Peeker, helen.peeker@swcenter.ee
  • Kersti Põldemaa, kersti.poldemaa@swcenter.ee
  • Eerika Rahuoja, eerika.rahuoja@tallinnlv.ee