Sotsiaalhääling

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni toel tõmmati käima sotsiaalvaldkonna taskuhääling (inglise keeles podcast) “Sotsiaalhääling”

Sotsiaalhäälingu eesmärk on populariseerida sotsiaalvaldkonnas tehtavat tööd ja luua tänapäevane platvorm info ning ideede ammutamiseks sotsiaalvaldkonna töötajate, kuid ka laiemalt kõigile, kes sotsiaalvaldkonna vastu huvi tunnevad.

Saate külalisteks on erineva taustaga põnevad ja inspireerivaid inimesed, kellega koos arutleda sotsiaalvaldkonna arengute ja võimaluste üle. Eelkõige on eesmärk tekitada lahendustele ja inspiratsioonile orienteeritud arutelusid. Räägime küll konstruktiivselt sellest, mis vajab arendamist, kuid samas unistame ja mõtleme kastist välja.

Sotsiaalvaldkonna kogukonnana on teiste ideedest ja kogemustest osa saamine ja nende mõtestamine oluline, kuid tihtilugu võib jääda sisulisteks laiemateks diskussioonidest muude tööde-tegemiste kõrvalt vähe aega. Taskuhääling annab väärtusliku võimaluse nii mõnusa diskussiooni arendamiseks kui selle kuulamiseks.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames valmisid järgmised sotsiaalhäälingu osad: 

9.osas oli teemaks märkamine sotsiaalvaldkonnas ja märgatu kontrollimine. ESTA taskuhäälingus käisid külas Tootsi Hooldekodu juhataja Pille Jaasi, Käru Südamekodu juht Heili Burmeister ja Sotsiaalkindlustusameti järelvalvetalituse juhtivspetsialist Kadri Tali. Saadet juhib Kadri Kuulpak. Aegajalt jõuab ikka meediasse lugusid eakate väärkohtlemise kohta hooldekodudes. See paneb mõtlema, et miks need juhtumid aset leiavad ning veel enam, kuidas teha nii, et hooldekodu oleks elusügise veetmiseks turvaline paik. Head kuulamist! Episoodi on võimalik kuulata siit.

8. osas episood valmis koostöös koostöös Tervisetaskuga, kus kajastati aktuaalseid teemasid tervishoiust, haridus- ja sotsiaalsüsteemist. Kasulikku teavet jagasid oma ala spetsialistid, ühingute liikmed ja isikliku kogemust jagavad inimesed. Seekordses Tervisetasku osas käisid külas ESTA juhatuse esimees Kairit Lindmäe ja liige Kristiina Välba. Saated juhtis Katri Udso ning produtseeris Esteks Meedia. Taskuhäälingus räägiti ESTA tegevuse algusest, liikmeks olemise kogemuset ning assotsiatsiooni põhilistest ettevõtmistest. Arutleti ka kutsete andmise tähtsuse üle ning ESTA rollist ühiskonna muutuste kujundamisel. Lisaks puudutati hooldereformi ja räägiti sellest, kuidas sotsiaaltöötajate tööd mõistetakse ja tunnustatakse.

Episoodi on võimalik kuulata siit tutvustavat taskuhäälingut siit

Sotsiaalhäälingu 1.7. episoodi toetatati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest  „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.

7. osas käis meil külas Daniel Kotsjuba ja tegime lähemalt tutvust teenusedisaini maailmaga. Saates rääkisime sellest mis on teenuse disain, mis teeb ühe teenuse kasutajasõbralikuks ja miks peaks üldse teenuseid disainima. Vestluse käigus toonitas Daniel, et tema kui disaineri missiooniks on muuta Eesti avalikud teenused kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks.

Episoodi on võimalik kuulata siit: https://rss.com/podcasts/sotsiaalhaaling/711132/

6. osas arutleme tööõnne üle ning meie teist hooaega alustav episood on eelnevatest hoopis erilisem. 14. septembril tähistas meie hea koostööpartner Ajakiri Sotsiaaltöö 25. sünnipäeva! Täitunud veerandsaja aasta puhul salvestasime esmakordselt avalikult ESTA podcasti Sotsiaalhäälingu episoodi, kus mõtiskleme koos Kairiin Nuudiga Sotsialtöö ajakirjast ning Meeli Tuubeliga Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnast tööõnne üle.

Saadet on võimalik kuulata siit: https://rss.com/podcasts/sotsiaalhaaling/634580

5. osas kutsusime külla psühholoogi ja sertifitseeritud teadveloleku õpetaja Helena Väljaste. Helenal on 10-aastane kogemus teadveloleku ja (enese)hoolivuse praktikate rakendamisest. Ta on öelnud, et see on justkui lõhn, mis on imbunud tema elukanga kiududesse. Saates rääkisime, mis on teadvelolek, milline on teadveloleku praktikate tõenduspõhisus ja miks peaks teadveloleku praktikad kuuluma iga sotsiaalala töötaja (ja tegelikult kõikide inimeste) tööriistakasti.

Saadet on võimalik kuulata: https://podcast.ee/?s=sotsiaalh%C3%A4%C3%A4ling 

4.  osas käis meil külas imeline Dagmar Narusson.  Ilmselt ei vaja Dagmar meie ringkonnas väga põhjalikku tutvustus, kuid olgu siiski välja toodud:  Dagmar  on avatud dialoogi tutvustaja ja praktik, taastumise mõtteviisi kandja, vaimse tervise teemadega tegeleja, „Lootuse hoidjale“ raamatu autor, suhtlemistreener, kogukondade arendusest inspireeritu, Lisaks Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur, sotsioloogia doktor.

Saates tutvustas Dagmar avatud dialoogi lähenemist ja selle potentsiaalist sotsiaalvaldkonnas. Rääkisime kuidas on avatud dialoog alguse saanud, kus on see kasutusel ning millised on selle tulevikuperspektiivid sotsiaalvaldkonnas. Lisaks puudutasime ka selle aasta rahvusvahelise sotsiaaltöö teemat ehk öko-sotsiaalset lähenemist.

Saadet on võimalik kuulata Spotifys: https://open.spotify.com/episode/3CavaBjq9dussFxwRsBQQx

3. osa külaliseks on Inga Karton, kellega oli mõnus jutuajamine motiveerivast intervjueerimisest ehk MI-st.
Inga on õppejõud, psühholoog ning kirglik motiveeriva intervjueerimise eestvedaja ja koolitaja. Räägime MI ajaloost, elementidest ja sellest kuidas neid kasutada. Samuti jagab Inga nippe, mida mitte nõustamises teha. Räägime MI ajaloost, elementidest ja sellest kuidas neid kasutada.

Saadet on võimalik kuulata Spotifys: https://open.spotify.com/episode/05UklKcG7YdKpD81SbGygJ

2. Teise episoodi külaliseks on Jaan Aps (Stories For Impact), kelle kireks on sotsiaalse mõju juhtimine ja hindamine. Saates rääkisime Jaaniga sotsiaalvaldkonna teenuste mõju hindamisest ning selle vajalikkusest ja võimalustest koos näidetega. Samuti vestlesime heategevusorganisatsioonide mõjust ning kuidas valida, kuhu enda annetatud aeg või raha kõige mõjusamalt suunata.

Kuula  https://podcast.ee/sotsiaalhaaling/2-jaan-aps-moju-mootmisest-sotsiaalvaldkonnas/

1. Sotsiaalhäälingu esimeseks külaliseks on superviisor-coach ja Tartumaa Töötukassa osakonna juhataja Jane Väli. Saates rääkisime Janega enesehoidmisest, sotsiaalvaldkonna tööalasest toetamise süsteemist, juhtimisest ning enda ja teiste läbipõlemise märkamisest. Samuti saad teada, mis inspireerib Jane inimestega töötamisel kõige enam.

Kuula https://podcast.ee/sotsiaalhaaling/1-jane-vali-enda-ja-teiste-hoidmisest/

Podcastide sissejuhatus Mida ja miks me teeme?

Kuula  https://podcast.ee/sotsiaalhaaling/sissejuhatus-mida-ja-miks-me-teeme/

Kuula Sotsiaalhäälingut: