Sotsiaalhääling

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni toel tõmmati käima sotsiaalvaldkonna taskuhääling (inglise keeles podcast) “Sotsiaalhääling”

Sotsiaalhäälingu eesmärk on populariseerida sotsiaalvaldkonnas tehtavat tööd ja luua tänapäevane platvorm info ning ideede ammutamiseks sotsiaalvaldkonna töötajate, kuid ka laiemalt kõigile, kes sotsiaalvaldkonna vastu huvi tunnevad.

Saate külalisteks on erineva taustaga põnevad ja inspireerivaid inimesed, kellega koos arutleda sotsiaalvaldkonna arengute ja võimaluste üle. Eelkõige on eesmärk tekitada lahendustele ja inspiratsioonile orienteeritud arutelusid. Räägime küll konstruktiivselt sellest, mis vajab arendamist, kuid samas unistame ja mõtleme kastist välja.

Sotsiaalvaldkonna kogukonnana on teiste ideedest ja kogemustest osa saamine ja nende mõtestamine oluline, kuid tihtilugu võib jääda sisulisteks laiemateks diskussioonidest muude tööde-tegemiste kõrvalt vähe aega. Taskuhääling annab väärtusliku võimaluse nii mõnusa diskussiooni arendamiseks kui selle kuulamiseks.

Sotsiaalhäälingut toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest  „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.

Läbi viidud intervjuud: 

2. Teise episoodi külaliseks on Jaan Aps (Stories For Impact), kelle kireks on sotsiaalse mõju juhtimine ja hindamine. Saates rääkisime Jaaniga sotsiaalvaldkonna teenuste mõju hindamisest ning selle vajalikkusest ja võimalustest koos näidetega. Samuti vestlesime heategevusorganisatsioonide mõjust ning kuidas valida, kuhu enda annetatud aeg või raha kõige mõjusamalt suunata.

Kuula  https://podcast.ee/sotsiaalhaaling/2-jaan-aps-moju-mootmisest-sotsiaalvaldkonnas/

1. Sotsiaalhäälingu esimeseks külaliseks on superviisor-coach ja Tartumaa Töötukassa osakonna juhataja Jane Väli. Saates rääkisime Janega enesehoidmisest, sotsiaalvaldkonna tööalasest toetamise süsteemist, juhtimisest ning enda ja teiste läbipõlemise märkamisest. Samuti saad teada, mis inspireerib Jane inimestega töötamisel kõige enam.

Kuula https://podcast.ee/sotsiaalhaaling/1-jane-vali-enda-ja-teiste-hoidmisest/

Podcastide sissejuhatus Mida ja miks me teeme?

Kuula  https://podcast.ee/sotsiaalhaaling/sissejuhatus-mida-ja-miks-me-teeme/

Kuula Sotsiaalhäälingut: 

Sotsiaalhäälingu tegemisi saab jälgida ka instagramis: https://www.instagram.com/sotsiaalhaaling/