Lääne piirkond kogunes igakuisele kohtumisele

Hoolimata tõelisest talvisest lumest ja tormist said  06.12.2023 12 Lääne piirkonna estakat kokku  Põhja-Pärnumaa vallas.

Seekord külastasime kahte ööpäevaringset hooldusteenust osutavat asutust – Tootsi hooldekodu ja Vändra Alevi Hoolekandekeskust.  Asutuste juhid on ESTA liikmed, Pille Jaasi ja Silje Lang, kes  tutvustasid oma asutuste teenust ja olemasolevaid võimalusi.  Nägime kahte  välimuselt väga erinevat maja, kus  osutatakse sisult sarnast teenust. Kuulsime Põhja-Pärnumaa ööpäevaringse hooldusteenusega seotud rõõme, väljakutseid ja uusi võimalusi. 2023 a tõi lisaks hooldusreformile asutustele kaasa ka võimaluse omanike vahetuseks.  See jäi siiski toimumata, kuna  kohalik kogukond väljendas kindlat soovi  jätta teenuse osutamine  alles omavalitsuse hallatavate  asutuse kaudu. 

Vändras hoolekandekeskuse suures saalis nautisime kohvi ja suupisteid ning vaatasime korraks tagasi oma piirkonna liikmeskonnale, meie senisele tegevusele ning panime kirja ka esimesed mõtted ja ideed 2024 a kohtumisteks ja teemapäevaks.

Kokkuvõtte kirjutas Katrin Tsuiman.