18.12.2019 kinnitati kutsenõukogu poolt hooldustöötaja kutsestandardid järgmiseks 5 aastaks