Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutati kutse andja avaliku konkursi võitjaks

Aprillikuu alguses sai ESTA kutse andja konkursi võitjana õiguse ka järgenva viie aasta jooksul anda välja kutsetunnistus sotsiaalhoolduse, lapsehoiuteenuse ja sotsiaaltöötaja kutseala valdkondades.

ESTA on kutseid väljastanud ligi 10 aastat ning ajaga on organisatsiooni juurde moodustatud kuus spetsilistidest koosnevat kutsekomisjoni. Numbriliste näitajate poolest on ESTA Eestis üks suurimaid kutse andjaid – möödunud aastal andis ESTA välja kokku 688 kutset, mille hulgas said kutse ka 286 kutseõppe tasemeõppe lõpetajat.

„Meie hinnangul on kutsesüsteem vajalik, sest see võimaldab töötajaid hinnata, võrrelda ja tunnustada. Kutsetunnistuse olemasolu näitab, et töötaja on kompetentne ning tal on olemas edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, hoiakud ja kogemused,“ selgitas kutse omamise olulisust ESTA kutsete koordinaator Sole-Riin Sepp. Ta lisas, et kutse andmine aitab kaasa tööalase kompetentsuse arendamisele ja elukestvale õppele. Eriti efektiivselt toimib see juhul, kui kutse ei ole tähtajatu ja seda tuleb teatud aja järel uuendada ehk taastõendada.

Kutsete andmise protsessis on ESTA erapooletuse ja sõltumatuse taganud valdkonna spetsialistidest koosnevate laiapõhjaliste kutsekomisjonidega. Komisjonidesse kuuluvad tööandjate, töötajate, koolitajate ja muude osapoolte esindajad. Kutseandmise infot jagab ESTA infopäevadel ja e-kirja teel, samuti kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu.