Lugemissoovitus: Eesti sotsiaaltöötajate lood kriisiolukorrast jõudsid rahvusvahelisse kogumikku

Lugemissoovitus: Eesti sotsiaaltöötajate lood kriisiolukorrast jõudsid rahvusvahelisse kogumikku

Rahvusvaheline sotsiaaltöö koolide liit (IASSW) tegi kevadel oma liikmetele üleskutse kirjutada sotsiaaltöötajate toimetulekust kriisiolukorraga ning avaldas artiklite kogumikku.

Eesti sotsiaaltöötajate kogemusi vahendanud Reeli Sirotkina (Tallinna ülikool), Airi Mitendorf (sotsiaalministeerium) ja Kersti Kriisk (Tallinna ülikool) toetuvad oma artiklis lugudele, mis ilmusid ESTA algatusel ajakirja Sotsiaaltöö mainumbris.

Artiklite kogumiku tarbeks koguti infot COVID-19 viirusest põhjustatud pandeemia olukorrast, riiklikest meetmetest viiruse leviku tõkestamiseks ning pandeemia mõjust sotsiaalteenuste osutamisele. Kogumikust saab teada, kuidas sotsiaaltöötajad tulid toime haavatavate ühiskonnaliikmete kaitsmisega ning kuidas kutseorganisatsioonid neid selles toetasid.

Eesti ja teiste riikide kogemusi saab lugeda IASSW veebilehel.