Märkame koduhooldustöötajat!

Tervishoiutöötajate, päästjate ja politseinike kõrval toimetavad igapäevaselt ka sotsiaalhoolekandetöötajad, kes vastutavad elude hoidmise eest. Koduteenuse osutamine on tänases olukorras muutunud emotsioanaalselt raskeks. Eks me kõik ju oleme selle viiruse tõttu kartlikud, oleme kõik inimesed. Eriolukord kohustab hoidma võimalikult minimaalset kontakti, kuid kuidas siis abistada abivajajat? Toidu ja ravimitega varustamine on kenasti korraldatud ja seda saab teha võimalikult vähe kliendiga kokku puutudes, kuid siingi tuleb järgida etteantud juhiseid isikukaitsevahendite kasutamisel, antseptika teostamisel ja pindade desinfitseerimisel.  Märkimisväärne osa tänastest koduteenuse klientidest vajavad abi hügieenitoimingutes ja igapäevse elu-olu toetamisel. Saan lubada vaid seda, et oleme vastutustundlikud ja professionaalsed andes oma panuse inimeste eest hoolt kandes. Oleme kõik koolitatud ja seda õppinud. Palume kõigil võimalikult vähe liikuda ühises ruumis ja hoida distantsi teise inimesega, kelleks võin olla mina, hooldustöötaja, kes pean töö tõttu viibima sageli kaupluses või apteegis, trepikodades. Ka mina tahan jääda terveks ja teen kõik endast oleneva, et mitte viia viirust enda klientidele ja oma pereliikmetele. Teen sügava kummarduse hooldekodude hooldajatele ja kõigile teistele hoolekandesüsteemi inimestele. Hoiame elusid!

Piltidel on Mustamäe Päevakeskuse autojuhid Jüri ja Kaupo, kes on siirdumas igapäevasele abivajajatele valmistoidu kojuviimise ringile. Mina, Mustamäe Päevakeskuse hooldustöötaja Ingrid, olen minemas järgmise kliendi juurde, kes on ärevil ja mures, millal see kõik ükskord läbi saab. Seda minagi.