Teemapäev lähisuhte vägivallast

Ikka veel on naisi, kelle jaoks tähistavad riiklikud pühad mitte armastust ja tähelepanu vaid füüsilist alandust ja peksa saamist.
Kuidas on täna Eestis naistevastase vägivalla korral abisaajatele abi korraldatud, sellest räägimegi 8. märtsil kell 11.30-15.00 Laste Vaimse Tervise Keskuses (aadressil Tervise 28, Tallinn) toimuval ESTA teemapäeval.

Kavas:
•    Laste Vaimse Tervise Keskuse igapäevatööst: Laste Vaimse Tervise Keskuse sotsiaaltöötajad: Aita Lukas ja Marit Kleisberg
•    „Naistevastase vägivalla tõkestamine – mis on ennetus, mis tagajärgedega tegelemine“. Kristiina Luht Sotsiaalministeerium
•    „Ohvriabiteenus ja võrgustikutöö roll ohvrite abistamisel“. Olle Selliov, Sotsiaalkindlustusamet, ohvriabi juht
•    Tugitelefon 1492 naistevastase vägivalla ohvritele. Ülle Kalvik Tallinna Naiste Kriisikodu
•    Naiste tugikeskuse teenuse pakkuja Harjumaal, Raplamaal, Järvamaal, Lääne- ja Hiiumaal. Eda Mölder MTÜ Eluliin, juhatuse liige
•    „Lähisuhte vägivallast tervenemise grupp“. Gestaltpsühhoterapeudid: Mirjam Püvi ja Kaire Talviste

Teemapäev lõpeb kell 15 üllatusesinejaga.
Pärast teemapäeva saab tutvuda majaga.

FB: https://www.facebook.com/events/324833434585573/

Registreerimine: www.connect.ee/uuring/373222466/